Rok 20201

Názov Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému nkladania s odpadmi 16.2.2021
Zmluva o poskytovaní služieb- Elektroodpad.pdf (1565374)   1.3.2021
Zmluva DHZ o poskytnutí dotácie DHZO   01.06.2021

 

 

 

Rok 2020

 

Názov Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva.pdf                                                                        10.2.2020
Dohoda o skončení Zmluvy triedeného zberu MPS Giraltovce.  24.2.2020
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu Kosit, Košice.  25.2.2020
Zmluva o zabezpeční nakaldania s odpadmi Nnatur-Pack   24.3.2020
Zmluva o dielo Výstavba detského ihriska.pdf     28.7.2020
Zmluva o dielo 07012020- Rekonštrukica obeného rozlasu a osvetlenia   4.08.2020
Zmluva o výpožičke   30.11.2020

                       

 

          Rok 2019

 

 

      

  •  

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Kontakt

www.obecvlaca.sk Vlača
094 31
+4214452213 obecvlaca@gmail.com