História obce

             Obec Vlača je po prvýkrát pomenovaná v listine z roku 1349 pod názvom Laachafalua. V písomnostiach zo 14.16.stor. sa vyskytuje pravicelne pod názvom Lacha, čo bol maďarizovaný tvar staršieho slovenského názvu Vlača, ktorý sa však vyskytuje ojedinele. Vznikla v chotári obce Medzianky. Vlača leží v južnom okraji Nízkych Beskýd, pri pravom brehu rieky Tople v nadmorskej  výške okolo 200 m.n. Nachádza sa v severozápadnej časti okresu Vranov nad Topľou. Má 238 obyvateľov a chotár sa rozprestiera na ploche 425 hektárov. Obec Vlača bola vždy súčasťou územia, ktoré má názov Šariš.

             V chotári obce Vlača archeologický výskum odhalil stopoy po slovanských sídliskách zo 7.-8.storočia. V chotári na mieste zvanom Rovne a Zahuminky sa našli črepy nádob z 10.-11.storočia. Je nepochybné, že sídliská a keramika sú deilom vtedajších obyvateľov obce Vlača. 

            Celý chotár obce Vlača odvodňje rieka Topľa s prítokom potokov Vlačiansky a Babiansky. Najnižšia nadmorská výška je na brehu rieky Topľa- 160 m.n.m a najvyšší bod je na hore zvanej Paseky 252 m.n.n. Rovinný až mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria

 

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Kontakt

www.obecvlaca.sk Vlača
094 31
+4214452213 obecvlaca@gmail.com